Statische globale Variablen in Headerdateien?


Log in to reply